แหล่งท่องเตร็ดเตร่ศิลปพิธีกรรมระเบียบแบบแผน | www.hotmarket.info 

ประกาศอัพเดท

แหล่งท่องเตร็ดเตร่ศิลปพิธีกรรมระเบียบแบบแผน

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:17:42 น. เข้าชม 274 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกทแยงนอกเหนือและเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจ.ภาคสุริยาออกเฉียงทิศอุดรตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นหายกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมภูมิประเทศตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ แว่นแคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นประเทศสำคัญของหัวประเทศฝ่ายทิศเหนือวิธีเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายเหนือ คือ ประเทศกุมภวาปี ประเทศหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากบางกอก 564 กม. มีดินแดนคาดคะเน 11,730 ที่คุมขังกม. (ใกล้เคียง 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคสุริยาออกเลี่ยงเหนือ และยังมีถิ่นความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งโดด 2ของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิมณฑลที่อุดมเพียบพร้อม จังหวัดจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตดูแลกว้างใหญ่ใหญ่ยิ่งในประเทศ สมัยนี้อุดรธานีเป็นหมดไปกลางการคมนาคมทั้งโพยมและทางถนนของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศอุดร เป็นหมดไปกลางกลุ่มงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ดของภาคอาทิตย์ออกเฉียงทิศเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปหารือและพิธีกรรมภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาพบว่า อาณาเขตพื้นที่ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารกะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรยึดถือในกลุ่มทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างเมืองว่า ท้องถิ่นที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนเรื่องเก่าแก่ที่จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความพัฒนาในระดับสูง และอาจสอนความเจริญเติบโตนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆแบบยิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าเป็นยอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของคนสืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยพงศาวดารของประเทศสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่อุบัติหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีอุบัติในเหตุการณ์ในอดีตแต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในวิชาประวัติศาสตร์จนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงมาตรฐานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชามหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ขณะหมู่ไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของนครเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชาอติราชไม่สบายด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่แหละคาดคะเนว่าเคยเป็นภาราที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองพลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีได้ผูกพันกับการศึกศึกสงคราม พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดประเทศนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับพยุหะไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยตีนเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายแข็งข้อเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่าจะดุเดือดเลือดพล่าน เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม เป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่บังเกิดชื่อ เพียงแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อมณฑลหนองคายขึ้นการคุ้มครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวจากฝรั่งเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช เอิ้นว่า "กรณีโต้แย้ง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยสำหรับเก็บรักษามณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีข้อกำหนดห้ามมณฑลสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในภา 25 กิโลของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเป็นนิตย์อยู่ที่นครจังหวัดหนองคาย อันเป็นนครแกนกลางกลางของหัวมณฑลหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมเป็นข้าราชบริพารใหญ่บรรลุเป้าหมายราชการ จำต้องอพยพเขยื้อนย้ายลึกเข้ามาตราบใดหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองอุดรธานีปัจจุบันนี้) ห่างจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร ขณะทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสมสม เนื่องจากมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือ (หนองแจ่มแจ้งล่าสุด) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งหายมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าภาราอุดรธานีได้มีขึ้นขึ้นโดยประจวบเพราะเหตุทางด้านความเหนียวแน่นและการมณฑลระหว่างมณฑล อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การคมนาคมในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาบังเกิดในชื่อประเทศครั้นเมื่อคาดคะเนปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติต้นโพธิ์") บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราโชงการให้จัดตั้งพาราจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหมดไปกลางของมณฑลอุดร ทั่วถึง จังหวัด จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการผันการบริหารจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระท่าทางการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการภูดล งดการบริหารในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงเหลือหลอเท่านั้นจ.และอำเภอแค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือเพียงเมือง "จังหวัดอุดรธานี" อย่างเดียว วิธีไรก็ตามอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภาคที่แสดงเค้าโครงของหมดไปกลางการดำเนินงานในตำแหน่งที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น ที่ทำการดำเนินงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูธรเขต 4 เป็นต้น ถิ่นท่องเที่ยวทางเทพนิรมิต[แก้] สวนหลวงหนองประจักษ์ สวนส่วนกลางหนองประจักษ์ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาสุคติ-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีข้างในวนอุทยานภูสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนห้วยหลวง อำเภอภาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนพงศาวดารภูบาทา,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มดูแลสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันดินลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,สระผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ชื่น,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ถิ่นท่องเดินทางทางพงศาวดารและโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักภาราธานีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักภาราธานีจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศ วัดนิ้วกลางวาส อำเภอเมืองอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือแกงเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำราศีสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อำเภอภารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อรวดเร็ว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอพาราอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูบาท 1)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ที่ท่องท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม[แก้] งานบวงสรวงกรมหลวงกระจ่าง อ.พารา ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานบวงสรวงศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ จัดเขตวัดพุทธเจ้าบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ จันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร วันสงกรานต์เมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอพาราอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี เขตสวนสาธารณะหนองกระจ่าง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญดอกไม้ไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ แข 6 งานบุญบั้งไฟกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน มองศิลปถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดละแวกสวนทั่วไปหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานพันธกิจบริหารอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงแขพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักมณฑลอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร อู่ออกตัวผ้าพื้นประเทศ บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อำเภอมณฑลอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด จ.อุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีภารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเตร็ดเตร่กับธานีใกล้เคียง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนประวัติศาสตร์ภูเท้า-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่ม-หาดคู่มือ-แก่งขดงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานสันถวไมตรี-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อก่อเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระพระราชวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้สุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ฝายลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันดินลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนสาธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนกลางหนองเข้าใจศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งภาราอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว พาราเพื่อให้เป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งมณฑลอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลอุดรธานีได้ทำชำระหนองแจ่มแจ้งขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่เท้าสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวในวโรกาสทรงเจริญเติบโตพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับขั้นหลายชนิดสวยมาก ทำสะพานประสานระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศตะวันตกเบี่ยงเหนือจะมีพระพระราชวังหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของตีนสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนกลางหนองสิม เป็นสวนส่วนรวมในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่พลเมืองเพราะด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกพลังกาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดพท.เพราะว่าทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงสระบัว เป็นสวนธารณะเพราะว่าใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนรวมสระบัวตั้วอยู่ชั้นในเขตอ.มณฑลอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกรุกขชาติแต่งไว้ทำนองเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนรวมอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์นิจสินธานีจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พรรษาอติราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกย้วยทิศอุดร สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5ธานี(นครราชสีมา-สายน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-แควชี-สายธารพรหม-แควเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-สายน้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-แม่น้ำการสู้รบ-น้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-แม่น้ำศึกสงคราม-ลำน้ำพุง-แม่น้ำก่ำ) ที่เป็นที่ต้นน้ำธารที่ประธานของภาคตะวันออกเลี่ยงทิศอุดร มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าปราณีป่าที่เด่นดังนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำแผนการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและจำพวกพืชจัดเตรียมข่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จังหวัดจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีคณะคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จ.อุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จ.จังหวัดสกลนคร มีหน่วยพิทักษ์สวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอธานีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลประเทศพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอภารา จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่แถวแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์(ทั้งหมดตำแหน่งที่ตั้งอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์และภูมิประเทศอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดจังหวัดอุดรธานี) ที่อยู่ท่องเดินทางล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเที่ยวดวงจันทร์เดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพื่อให้ซ่อมแซมระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพทำนบห้วยหลวง อ.พาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่สำคัญทางเรื่องเก่าแก่/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนพงศาวดารภูตีน ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานมณฑลจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่แขศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ากลุ่มคนประชุมรุดหน้าราม อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดพิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อ.ไชยวาน ที่อยู่เรียนและท่องท่องเที่ยวเชิงตำนานโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

บอร์ดให้ความรู้ โควิด19 บอร์ดวิชาการ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้า 28 เม.ย. 2563

ราคา 8,500 บาท

เข้าชม 287 ครั้ง

Roll up, pull frame, counter promotion, backdrop, อุปกรณ์ออกบูธ , บูธ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 28 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 262 ครั้ง

ป้ายแบนเนอร์ ป้ายโรลอัพ rollup easyframe ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดเล็ก ป้ายออกบูธ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้า 28 เม.ย. 2563

ราคา 1,300 บาท

เข้าชม 259 ครั้ง

เค้าเตอร์ออกบูธขนาดเล็กพับเก็บได้ขนย้ายสะดวก บูธแฟรนไชส์ บูธตัวแทนจำหน่าย บูธสมัครงาน โต๊ะออกบูธ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 28 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 260 ครั้ง

อุปกรณ์แสดงสินค้า ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาสินค้า

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 28 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1249 ครั้ง

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ 18 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 125 ครั้ง

allmaxbet เว็บบาคาร่าออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ไม่ต้องทำเทิร์น ถอนไม่จำกัดครั้ง ฝากขั้นต่ำเพียง 50 บาท จ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อบิล ยูสเดียวจบครบทุกเกมส์

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 8 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 251 ครั้ง

แคมเปญพิเศษ Motor Show 2021 มาแล้วว NEW Ford Ranger FX4Max จองวันนี้และรับรถก่อน เม.ย 64

() - รถ ยานพาหนะอื่นๆ 2 มี.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 107 ครั้ง

สุดคุ้มด้วยโปรโมชั่น บาคาร่าออนไลน์ แห่งปี 2020 ที่ LUCA ASIA

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 9 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 18 ครั้ง

www.คอกกั้นเด็ก.com ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซีราคาถูก คุณภาพดี แข็งแรง จัดส่งทั่วประเทศ

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 2 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 25 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:17:42 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน